Studencka działalność naukowa kardiochirurgiczneg koła naukowego przy dolnośląskim centrum serca MEDINET
 

The 62nd International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS)

Closure of postinfarction ventricular septal defect using cardiopulmonary bypass on the beating heart.

 

 M. Mieczyński1, S.S. Aboul-Hassan2, T. Stankowski2, R. Cichoń1

1The Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wrocław, Poland
2The Student Society for Cardiac Surgery at the Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wrocław, Poland

 

A clinical procedure of a patient with myocardial Ischemia that coexisted with Takayasu’s disease.

M. Mieczyński1, S.S. Aboul-Hassan2, T. Stankowski2, P. Kwinecki1,  R.Cichoń1

1The Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wrocław, Poland
2The Student Society of Cardiac Surgery at the Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wrocław, Poland

 

Long-term durability of aortic Carpentier-Edwards bioprosthesis.

M. Winter1, P. Winter2,  P. Kołtowski1, R. Cichoń1, R. Jaszewski3;

1The Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wroclaw, Poland;

2The Student Society of Cardiac Surgery at the Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wroclaw, Poland;

3Department of Cardiac Surgery, I Department of Cardiology and Cardiac Surgery, Lodz Medical University, Lodz, Poland;

 

Asymptomatic Staphylococcus capitis prosthetic valve endocarditis.

P. Winter2, M. Winter1, P. Kwinecki1, R. Cichoń1;

1The Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wroclaw, Poland;

2The Student Society of Cardiac Surgery at the Lower Silesian Heart Diseases Centre MEDINET, Wroclaw, Poland

 

 

 

Thoracoscopic closure of patient ductus arteriosus in infants with a weight under 5 kg.

P.Kołtowski, D.Patkowski, C.Augustyn, G.Sharma, A.Wesnerowicz, R.Cichoń

 

15. Gdańskie Spotkanie Kardiochirurgiczne

A clinical procedure of a patient with myocardial Ischemia that coexisted with Takayasu’s disease.

M. Mieczyński1, S.S. Aboul-Hassan2, T. Stankowski2, P. Kwinecki1,  R.Cichoń1

 

Zamknięcie przewodu tętniczego Botala metoda videotorakospokową.

B. Ciarach1, J.Sarbinowska2, M. Jędrzejek2,  R.Cichoń1

 

23rd World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons

EVALUATION OF THE RESULTS OF PATIENTS WHO UNDERWENT CORONARY BYPASS GRAFTING WITH OR WITHOUT CARDIOPULMONARY BYPASS PUMP.

P.Kwinecki1, T.Stankowski2, A.Kędziora2, A.Pawęzowska2, S.S.Aboul-Hassan2, R.Cichoń1

 

TOTAL OCCLUCION OF LEFT MAIN CORONARY ARTERY. TREATMENT AND SURGICAL ASPECTS.

S.S. Aboul-Hassan2 ,I.Szwedo1, A.Szymańska2, P.Kwinecki1, R.Cichoń1

The comparison of endoscopic and open saphenous vein harvest techniques in terms of the complications to the lower limb

Autorzy: W. Piotrowicz, M. Kempa, P. Kwinecki, M. Piórkowski, R. Cichoń

 

Thoracoscopic closure of patent ductus arteriosus in children

 

P. Kołtowski1 , D. Patkowski2 , C. Augustyn1 , G. Sharma1, A. Wesnerowicz1  , R. Cichoń1

1Lower Silesian Heart Centre Medinet, Wrocław, Poland

2Pediatric Surgery and Urology Department, Wroclaw Medical University,Wrocław, Poland

 

 

 

 

I      Artykuł do KARDIOCHIRURGII I TORAKOCHIRURGII POLSKIEJ

Trudności w różnicowaniu struktur błoniastych w obrębie prawego przedsionka - opis przypadku dwumiesięcznego dziecka z omawianą wadą

 

Sharma Girish, Paweł Nawrocki, Romuald Cichoń

 

 

Acute obstructive thrombosis of mechanical valve prosthesis in the mitral position.

 

Kowalski JP, Wawrzeczko W, Kołtowski P, Cichoń R

 

 

I      The current state of ECMO - A European Perspective Conference
Gdańsk 2011

ECMO in the treatment of the newborn's diaphragmatic hernia - case report
Anna Wesnerowicz, Katarzyna Resler

II    14. Gdańskie Spotkanie Kardiochirurgiczne

Clopidogrelum-inhibited blood platelets function in patients scheduled for coronary artery bypass grafting
Marcin Mąder, Tomasz Stankowski

Przydatność zestawów operacyjnych w zabiegach kardiochirurgicznych
Tomasz Stankowski, Katarzyna Resler

Rethoracotomy in an early postoperative period - causes and costs
Joanna Sarbinowska, Michał Jędrzejek, Łukasz Kotyra

Użycie kleju kostnego Kryptonite w zabiegach kardiochirurgicznych przebiegających z otwarciem klatki piersiowej poprzez sternotomię
Krzysztof Klepacki, Klaudia Dopytalska, Mateusz Jeziorny

III  II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców Wrocławskiej Akademii Medycznej 2012

Redukcja objętości jako metoda leczenia tętniakowego poszerzenia aorty wstępującej
Klaudia Dopytalska, Krzysztof Klepacki, Mateusz Jeziorny

Ocena wczesnych powikłań neurologicznych u pacjentów poddanych jednoczasowemu zabiegowi udrażniania tętnic szyjnych oraz pomostowania aortalno-wieńcowego
Kamila Mura, Anna Jędrusik

Zabieg ponownego otwarcia klatki piersiowej we wczesnym okresie pooperacyjnym – przyczyny i koszty
Joanna Sarbinowska, Łukasz Kotyra, Michał Jędrzejek

A 9-month-olkd boy with DiGeorge Syndrome
Anna Wesnerowicz, Katarzyna Resler

IV   International Medical Students' Conference (Kraków 2012)

Rethoracotomy in an early postoperative period – causes and costs
Michał Jędrzejek, Joanna Sarbinowska, Łukasz Kotyra

V     The 61st ESCVS Dubrovnik 2012

Clopidogrelum-inhibited blood platelets function in patients scheduled for coronary artery bypass grafting
Marcin Mąder, Tomasz Stankowski

VI   8th Warsaw International Medical Congress for young scientists

Rethoracotomy in an early postoperative period – causes and costs
Michał Jędrzejek, Joanna Sarbinowska, Łukasz Kotyra

Analysis of early neurological complications after stimultaneus coronary artery bypass graft surgery and carotid endarterectomy
Kamila Mura, Anna Jędrusik

I have a DiGeorge Syndrome – how my future will look like?
Anna Wesnerowicz, Katarzyna Resler

Thoracoscopic closure of patent ductus arteriosus in extremely low-birth-weight infants
          Anna Wesnerowicz                      WYRÓŻNIENIE

 

VIIDziesięciolecie działalności
Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca – Medinet

10 lat kardiochirurgii dziecięcej w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca Medinet 
Anna Wesnerowicz

Rozwój Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet 
Tomasz Stankowski

ECMO – pierwsze doświadczenia w leczeniu noworodków w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca Medinet 
Anna Wesnerowicz 

VIII               VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Prezentacje:

Torakoskopowe zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego u 2 wcześniaków o wadze 700 i 800g
Anna Wesnerowicz

Przydatność zestawów operacyjnych w zabiegach kardiochirurgicznych
Tomasz Stankowski, Katarzyna Resler

Plakaty:

Alfieri stitch procedure for mitral and tricuspid valve repair in paediatric patients
Anna Wesnerowicz

Kolizja protezy zastawki mitralnej z fragmentem natywnego aparatu zastawkowego
Tomasz Stankowski

Zastosowanie kleju kostnego „kryptonite” w operacjach kardiochirurgicznych z dostępem przez sternotomię
Klaudia Dopytalska, Krzysztof Klepacki, Mateusz Jeziorny

Ocena wczesnych powikłań neurologicznych u pacjentów poddanych jednoczasowemu zabiegowi udrażniania tętnic szyjnych oraz pomostowania aortalno-wieńcowego
Kamila Mura, Anna Jędrusik

Przydatność kliniczna testu blokady receptorów płytkowych p2y12 przed planowym zabiegiem pomostowania aortalno-wieńcowego
Marcin Mąder, Tomasz Stankowski

Wieloletnia trwałość bioprotezy aortalnej Carpentier-Edwards – opis przypadku
Paweł Winter

IX   Artykuł do KARDIOCHIRURGII I TORAKOCHIRURGII POLSKIEJ

Torakoskopowe zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego u 2 wcześniaków o wadze 700 i 800g
Anna Wesnerowicz

Sprawozdanie z działalności naukowej Kardiochirurgicznego Koła Naukowego przy Dolnośląskim Centrum Chorób Serca MEDINET

w roku akademickim 2011/2012

I      The current state of ECMO - A European Perspective Conference
Gdańsk 2011

Naukową działalność w roku akademickim 2011/2012 rozpoczęliśmy już 20. października 2011 od konferencji - The current state of ECMO - A European Perspective Conference. Podczas drugiego dnia konferencji nasza koleżanka – Anna Wesnerowicz, przedstawiła opis przypadku 14-dniowego chłopca który był poddany leczeniu ECMO w DCCS Medinet. W konferencji brała udział również inna studentka z naszego koła – Kamila Mura.
Obie studentki z ciekawością słuchały wykładów na temat osiągnięć europejskich ośrodków w leczeniu ECMO. Po dwóch dniach ich notatniki były zapełnione po brzegi wiedzą do której nie mogły by zdobyć z programu nauczania Akademii Medycznej.

II    14. Gdańskie Spotkanie Kardiochirurgiczne

W dniach 20-21 stycznia 2012 roku przedstawiciele naszego koła wzięli udział w 14 Gdańskim Spotkaniu Kardiochirurgicznym. Zostały wygłoszone aż 4 prace których współautorami byli członkowie naszego koła. Marcin Mąder oraz Tomasz Stankowski przygotowali pracę o tytule: clopidogrelum-inhibited blood platelets function in patients scheduled for coronary artery bypass grafting. Pracę przedstawiał dr n. med. Paweł Kwinecki. Katarzyna Resler oraz Tomasz Stankowski pomagali przy tworzeniu pracy - przydatność zestawów operacyjnych w zabiegach kardiochirurgicznych, którą na konferencji przedstawiała Pani Bogumiła Ciarach. Joanna Sarbinowska przedstawiła pracę o tytule - rethoracotomy in an early postoperative period - causes and costs, w której pomagali jej też między innymi Łukasz Kotyra oraz Michał Jędrzejek. Klaudia Dopytalska, Krzysztof Klepacki oraz Mateusz Jeziorny pomogli w przygotowaniu pracy - użycie kleju kostnego Kryptonite w zabiegach kardiochirurgicznych przebiegających z otwarciem klatki piersiowej poprzez sternotomię.

III   II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców Wrocławskiej Akademii Medycznej 2012

Wiosnę powitaliśmy we Wrocławiu na II Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców. W dniach 13-14 kwietnia wystawiliśmy w sumie 4 prace w tym 3 na sesji zabiegowej i jedną na sesji case report. Piękniejsza część naszego koła (dziewczyny) reprezentowały nas z dumą. Klaudia Dopytalska przedstawiła pracę o tytule „Redukcja objętości jako metoda leczenia tętniakowego poszerzenia aorty wstępującej”. Kamila Mura natomiast przedstawiała ocenę wczesnych powikłań neurologicznych u pacjentów poddanych jednoczasowemu zabiegowi udrażniania tętnic szyjnych oraz pomostowania aortalno-wieńcowego. Joanna Sarbinowska zaprezentowała zabieg ponownego otwarcia klatki piersiowej we wczesnym okresie pooperacyjnym – przyczyny i koszty. Na sesji case report Anna Wesnerowicz przedstawiła ,,A 9-month-olkd boy with DiGeorge Syndrome”.  

IV   International Medical Students' Conference 2012

Michał Jędrzejek jako jedyny reprezentował nasze koło na IV Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w Krakowie, która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2012 roku. Zaprezentował tam pracę o tytule Rethoracotomy in an early postoperative period – causes and costs.

V     The 61st ESCVS Dubrovnik 2012

W dniach 25-28 kwietnia 2012 w Dubrovniku podczas 61. konferencji ESCVS reprezentował nasze koło Marcin Mąder. Był on wraz z Tomaszem Stankowskim autorem pracy wystawianej jako plakat o tytule - clopidogrelum-inhibited blood platelets function in patients scheduled for coronary artery bypass grafting. Poza owocnym w wiedze uczestnictwie w konferencji, Marcin mógł podziwiać i zwiedzać nowe dla niego zakątki Dubrovnika i okolic. Po powrocie chętnie dzielił się z nami swoimi wrażeniami i zdobytym cennym doświadczeniem.

VI   8th Warsaw International Medical Congress for young scientists

Głodni wiedzy i nagród wyruszyliśmy 10 maja na podbój Warszawy. Było nas pięcioro – Anna Wesnerowicz, Kamila Mura, Joanna Sarbinowska, Michał Jędrzejek i Łukasz Kotyra. Do 13 maja braliśmy aktywny udział w 8 międzynarodowym kongresie dla młodych naukowców. Uczestniczyliśmy między innymi w warsztatach z pierwszej pomocy, wykładach na temat EBM – evidence based medicine oraz warsztatach chirurgicznych. Zaprezentowaliśmy w sumie 4 prace – 2 na sesji kardiochirurgicznej i 2 na sesji case report. Poziom prezentowanych prac był bardzo wysoki i wyrównany na wszystkich sesjach. Pomimo tego udało się nam wrócić z wyróżnieniem w sesji case report dla Ani Wesnerowicz.

VIIDziesięciolecie działalności
Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca – Medinet

W dniach 30 marca oraz 19 maja w hotelu Haston City 2 razy świętowaliśmy wspólnie 10 lat działalności Medinetu. Pomagaliśmy w przygotowaniu prezentacji z tej okazji. Wielu naszych studentów, mimo zbliżającej się sesji przyszło, aby chociaż przez chwilę posłuchać jak Medinet zmieniał się przez lata. W przygotowaniu prezentacji pomagali Tomasz Stankowski oraz Anna Wesnerowicz.

VIII               VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Uwieńczenie naukowych sukcesów w tym roku akademickim miało miejsce w Krakowie w dniach 24-26 maja 2012 roku podczas VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Aż w 8 wystawionych pracach brali udział nasi studenci. 6 z nich było przedstawionych jako plakaty a 2 jako prezentacje – jedna na sesji kardiochirurgii dziecięcej a druga na sesji pielęgniarskiej. Do Krakowa jako reprezentacja naszego koła udali się – Anna Wesnerowicz, Paweł Winter, Tomek Stankowski, Sleiman Sebastian Aboul Hassan oraz Anna Szymańska. Dla Ani zaszczytem było móc wygłosić pracę o torakoskopowym zamykaniu PDA na sesji kardiochirurgii dziecięcej. Oprócz wygłoszenia autorzy tej pracy zostali poproszeni o złożenie podczas konferencji gotowy artykuł do druku w Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej. 3 dni poruszanych niezwykle ciekawych tematów, zwiedzania oraz rozmów ze znakomitościami polskiej kardiochirurgii z pewnością natchnęły uczestników tej konferencji do prężnego i energicznego działania w kierunku samorozwoju naukowego na następny rok akademicki. Bogaci tyloma wspaniałymi doświadczeniami z pewnością w przyszłym roku postaramy się pracować jeszcze ciężej i jeszcze efektywniej.

 

 

 

 

                                                                        

Home | Historia | Konferencje | Zarząd | Profil
skn.medinet.pl © | Copyright 2010 by ASG-Across [code] & FistachLAND [design]